Vánoční bohoslužby v moravskokrumlovském děkanství

Pro všechny, kteří nejen ve farnostech našeho děkanství bydlí, ale i pro ty, kteří přijedou na návštěvu – ať  už k někomu blízkému, nebo cíleně za narozeným Pánem na bohoslužbu, se dává ve známost tabulka, která informuje o místech a časech konání vánočních bohoslužeb.

Kněží a jáhen moravskokrumlovského děkanství přejí všem pokojný zbytek adventu a krásné prožití vánočních svátků s narozeným Kristem.