Adorační den a modlitby za AKS Olomouc

Na sobotu 9. 11.  připadá na farnost M. Krumlov adorační den a den modliteb za Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.

Všichni jste srdečně zváni na chvíli před Kristem v Eucharistii. Program po kliknutí na modrý nápis „adorační den“.

Prosím také o zápis na adoraci, který je umístěn v kostele. Aby bylo zajištěno adorování po dobu konání výstavu NSO.