Přihlášky do výuky náboženství

V kostelech našich farností jsou k dispozici přihlášky do výuky náboženství pro školní rok 2019/2020. Vyplněné přihlášky, prosím, odevzdejte do 8. září t.r. panu děkanovi, nebo vhoďte do poštovní schránky fary.

Prosím, používejte aktuální přihlášky, nikoli tiskopisy z minulých let.