Odešel pan Říha

Po posledním životním zápase byl Pánem z dočasného života odvolán náš farník, akolyta, katecheta a věrný Boží služebník pan Vladimír Václav Říha. Poslední pozemské rozloučení před nebeským shledáním se uskuteční v pondělí 12. srpna ve 14 hodin v kostele Všech svatých v Moravském Krumlově.

Ať  ho dobrý Bůh odmění věčnou radostí v nebeském království.

Pamatujme na něj ve svých modlitbách.

Protože se všichni, kteří v pondělí přicházíme na ranní bohoslužbu, účastníme zádušní mše svaté, ranní bohoslužba v 7 hodin v kostele sv. Bartoloměje nebude.