Svatodušní novéna

9 dní před slavností Seslání Ducha Svatého jsme zváni k modlitbě tzv. Novény. Je možné se ji modlit soukromě doma, ale také společně.

Ve farním kostele v Moravském Krumlově bude tato modlitba probíhat dle následujícího harmonogramu:

Pátek 31. května po mši sv., cca v 18:40

Sobota 1. června po mši sv., cca v 8:40

Neděle 2. června v 17:30

Pondělí 3. června po mši sv., cca v 7:30 (kostel sv. Bartoloměje)

Úterý 4. června po mši sv., cca v 18:40

Středa 5. června po mši sv., cca v 7:35

Čtvrtek 6. června v 17:00

Pátek 7. června po mši sv., cca v 18:40

Sobota 8. června v 17:00