Společné slavení sedmé svátosti

  1. února slavíme památku Panny Marie Lurdské a Světový den nemocných,

proto budeme společně slavit

svátost pomazání nemocných.

 

Svátost pomazání nemocných smí přijmout každý katolický křesťan, kterému v přijetí nebrání církevněprávní či jiná překážka (výjimkou je bezprostřední ohrožení na pozemském a následně věčném životě), a který dosáhl 60 let svého věku. Svátost pomazání nemocných lze udělit i osobám mladším (od 7 let věku), které jsou svázány nějakou závažnější dlouhotrvající chorobou (ne chřipka) nebo se připravují na složitější operační zákrok (ne vrtání zubu), případně mají takové zdravotní potíže, které vážně narušují jejich psychické a fyzické zdraví. V případě pochybností, zda je příhodné k této svátosti přistoupit, je vhodné konkrétní situaci konzultovat s knězem. Podmínkou k přijetí této svátosti je víra v moc, s kterou Kristus skrze tuto svátost uzdravuje podle Boží vůle, proto tuto svátost nelze kombinovat s praktikami různých léčitelů, kartářů a jiných psychotroniků.

Před přijetím svátosti pomazání nemocných je nutné v blízké době (cca max. 2 týdny) přijmout také svátost smíření. Zpovídá se dle tradičního pořádku, přede mší svatou s udílením svátosti pomazání nemocných bude možnost k přijetí svátostného odpuštění rozšířena dle rozpisu níže.

Nemocným, kteří se do kostela ke společnému slavení dostavit nemohou, bude tato svátost udělována při jejich pravidelné návštěvě knězem během měsíců února a března. Případné další návštěvy kněze u nemocných domlouvejte na faře v Mor. Krumlově.

Svátost pomazání nemocných lze také udělit kdykoli během roku, pokud se zdravotní stav člověka jakéhokoli věku (dětem do 7 let se tato svátost neuděluje, neboť  zde není hříchem narušena milost křtu) zhorší, utrpí vážný úraz nebo se připravuje na vážnou operaci. Pro ty, kteří nemají vážné zdravotní komplikace, ale dosáhli již výše uvedeného věku, je vhodné přijmout tuto svátost 1x za rok. Upozorňuji věřící, že po přijetí této svátosti není povinností ani nutností zemřít, ale plně se odevzdat do Boží vůle, lásky a péče Nejvyššího.

Obě uzdravující svátosti (smíření a nemocných) se budou v našich farnostech při společném slavení udělovat v následujících termínech:

Moravský Krumlov – farní kostel: pátek 15.2. při mši sv. v 17:00 (svátost smíření od 16:15 do 16:55)

Moravský Krumlov – Rakšice: sobota 16.2. při mši sv. v 18:00 (svátost smíření od 17:30 do 17:55)

Moravský Krumlov – Rokytná: středa 20.2. při mši sv. v 17:00 (svátost smíření od 16:40 do 16:55)

Moravský Krumlov – DPS: čtvrtek 21.2. při mši sv. v 9:00 (svátost smíření od 8:30 do 8:55)

Petrovice: čtvrtek 14.2. při mši sv. v 17:00 (svátost smíření od 16:30 do 16:55)

Kadov: neděle 17.2. při mši sv. v 11:00 (svátost smíření od 10:40 do 10:55)