Poslední týden liturgického mezidobí roku 2018

Další oznamy:

Pátek: 16:00 na faře setkání dětí a nácvik zpěvu na nedělní mši svatou

Sobota: 15:00 na faře setkání dětí a zkouška na vánoční představení

Neděle: při všech bohoslužbách průvod dětí s lucerničkami (lucerničky vlastní), děti se přede mší sv. shromáždí pod kůrem kostela (v Kadově v síňce).

Zadávání intencí na první pololetí roku 2019 od příští neděle.

Brožurka Průvodce adventem k dispozici v kostelích (9,- Kč).

Dobrovolníci k organizaci tříkrálové sbírky se mohou hlásit u pana děkana.

Sbírka na Bibli v připravených kasičkách.