Rozvrh výuky náboženství

V tabulce níže je uveden plán výuky náboženství v tomto školním roce. Výuka začne v pondělí 1. října. Po první vyučovací hodině může po domluvě dojít ještě k některým změnám, ale vzhledem ke kombinaci školních rozvrhů, kroužků a možností katechetů není jednoduché najít termíny, které by byly naprosto bezkolizní.

Dojde-li k nějakým úpravám v rozvrhu výuky, bude tento web aktualizován.