Ohlédnutí za divadlem o Josefu Egyptském

V neděli 2. září naši farnost navštívili moji bývalí farníci ze Sulkovce a okolí, abychom si ještě společně zahráli alespoň jedno divadlo. Nejprve holky přispěly k obohacení nedělní mše svaté hudbou, odpoledne jsme se za přítomnosti místních i okolních farníků mohli postarat o malou modlitbu a četbu Písma formou divadelního představení.

Hra, plná písniček, přiblížila osud starozákonní postavy, Josefa, syna Jákobova, který se z pastýře ovcí stal zachráncem světa. Věřím, že odpoledne jsme bohatě prožili jak my, představitelé jednotlivých postav, tak také ti, kteří do kostela v tomto nedělním odpoledni jako pozorní diváci zavítali.

Nyní je příležitost podívat se na několik fotografií, které objektivem zachytil Robert Illek.