Srpnové přípravy rodičů a kmotrů na křest jejich dětí

Rodiče, kteří chtějí svěřit své dítě do Boží ochrany prostřednictvím svátosti křtu a jsou ochotni plnit závazky plynoucí ze křtu jejich dítěte, budou mít první přípravné setkání ve středu 1. srpna  v 17 hodin na faře v Krumlově. Prosím o předchozí telefonické, nebo osobní nahlášení. Termín 2. setkání domluvíme společně na prvním sezení. Předpokládaný termín udílení svátosti křtu je na přelomu srpna a září, opět po domluvě s absolventy příprav.