Příprava na křest „turbo“

Vzhledem k žádosti rodičů byl vypsán ještě jeden předprázdninový termín přípravy rodičů a kmotrů pro rodiče, kteří chtějí své dítě během poslední červnové neděle nebo letních prázdnin svěřit do ochrany Boží prostřednictvím křtu a současně chtějí naplňovat závazky, které z udělení křtu vyplývají. Jedná se o příravu „turbo“ – nikoli zkrácenou nebo ošizenou, ale rychlou tak, abychom všechna potřebná setkání stihli během necelého týdne. První z těchto setkání proběhne na faře v Moravském Krumlově v pondělí 24. června v 10 hodin. Je žádoucí, aby se přípravy účastnili oba rodiče a také kandidáti na kmotry (samotné dítě se přípravy účastnit nemusí, je dobré si na tu dobu zajistit hlídání). Na přípravu, prosím, přineste s sebou rodný list dítěte a Váš oddací list. Nejste-li z našich farností, také souhlas se křtem Vašeho vlastního faráře. Na termíny dalších přípravných setkání v tomto týdnu se domluvíme dle možností s absolventy 1. setkání.

Během letních prázdnin nebude začínat nový běh příprav, další přípravy na křest budou až v září.