Ohlášky v 9. týdnu v mezidobí

Otvírá se před námi další týden, a to s tímto pořadem bohoslužeb, ze kterého upozorňuji na změny nedělních bohoslužeb, dále na čtvrteční rekolekci a na bohoslužby 1. pátku, který navíc bude liturgickou slavností (neplatí páteční sebezápor). V pátek bude v rámci Noci kostelů mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, nikoli ve farním kostele. Také v pondělí začne mše svatá o 5 minut dříve.

Pondělí: setkání dětí v 17:00

Pátek: návštěva nemocných

Pátek: Noc kostelů, program zde

Sobota: děkanátní pouť,  odjezdy autobusů zde

Neděle: mše sv. s kardinálem Dominikem Dukou v 11:00 v Krumlově

Neděle: slavnostní otevření RoKytky na zámeckém nádvoří ve 14 hodin, od 15 hodin koncert Pavla Helana, více informací zde.

Prosím o navracení zapůjčených knih do miniknihovničky v sakristii krumlovského farního kostela, a to do 21.6., aby mohla být provedena obnova knih na nové téma.

Farníci z děkanství se mohou nabídnout k prázdninové službě na Floriánku.