Přípravy na křest

Rodiče, kteří chtějí své dítě během června a léta svěřit do ochrany Boží prostřednictvím křtu a současně chtějí naplňovat závazky, které z udělení křtu vyplývají, se ohlásí na faře. První přípravné setkání proběhne na faře v Moravském Krumlově v pátek 17. května v 16 hodin. Je žádoucí, aby se přípravy účastnili oba rodiče a také kandidáti na kmotry (samotné dítě se přípravy účastnit nemusí, je dobré si na tu dobu zajistit hlídání). Na přípravu, prosím, přineste s sebou rodný list dítěte a Váš oddací list. Na termíny dalších přípravných setkání se domluvíme dle možností s absolventy 1. setkání.

Další blok přípravy proběhne poslední týden v červnu. Tyto přípravy proběhnou v jednom týdnu a nebude možné jejich konání přizpůsobit časovým možnostem žadatelů  – bude zde nutné, aby se rodiče přizpůsobili stanoveným termínům.

Během letních prázdnin nebude začínat nový běh příprav, další přípravy na křest budou až v září.