Ohlášky do 31. mezidobního týdne (aktualizované o sobotní pohřeb)

Jsme v polovině dušičkového osmidenní a v nabídku se nám dává tento pořad bohoslužeb. Z něj upozorňuji především na čtvrtek, kdy v Krumlově budeme prožívat adorační den a odlitbu za bohoslovce a představené v kněžském semináři v Olomouci.

Z dalších oznamů se na vědomí dává:

Spolčo dětí: pondělí v 17 hodin

Setkání katechumenů: úterý v 18 hodin

Spolčo mládeže: pátek v 18 hodin

Připomínám, že do středy lze ještě získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci.