Ohlášky na 10. týden v mezidobí

I pro jarní až letní týden je nám k odpočinku, čerpání sil, povzbuzení a především k setkávání se s lidmi a s Bohem nabídnutý pořad bohoslužeb. Úmysly v pořadu bohoslužeb na příští pololetí lze už ovlivnit zadáváním intencí v sakristii příslušného kostela.

Pro další vydání farního časopisu KoMPas je možné na farní emailovou adresu zasílat příspěvky a podklady.

Na neděli 20.6. je od 15 hodin naplánováno farní odpoledne na farní zahradě. Setkání, nebude-li pro tuto akci nepříznivé počasí, je určeno napříč věkovými skupinami.

Kázání z neděle a další promluvy plánované zveřejnit na YT se ještě nepodařilo nahrát a není zaručeno, že se to z časových důvodů podaří už tento týden. Ale snad, nechme se překvapit.

Požehnaný celý tento týden, s díkem za přípravu kostelů pro slavnost Božího těla.