Žehnání nového Rodinného centra

V sobotu 8. prosince, o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, bude mše svatá ve farním kostele v Krumlově v 9 hodin a po ní se přesuneme do nově zřízeného Rodinného centra v prostorách budovy ZŠ na Ivančické. V 10:30 zde bude smírná pobožnost na odčinění všech nepravostí, které se v místech nového Rodinného centra staly nejen během světových válek. Po této pobožnosti bude nové centrum požehnáno.

Kolpingova rodina, která Rodinné centrum provozuje, nás všechny srdečně zve.