Příprava vánočního koncertu v Petrovicích

V minulosti se stal neodmyslitelnou součástí vánočních svátků koncert dětí a mládeže, kteří v kostele vystoupili. Covidová doba nedovolovala v této tradici pokračovat. Letos však je v plánu vánoční koncertování obnovit. K tomu ale potřebujeme Vás – děti a mládež (od 5 do 26 let). Pokud rádi zpíváte, případně hrajete na hudební nástroj, jsou vám v Petrovicích otevřeny dveře dokořán. Jste to právě Vy, kdo by zpříjemnil vánoční svátky a udělal dobrý skutek radosti i pro ostatní.

S vedením sboru souhlasila naše nová paní ředitelka mateřské školy Bc. Terezie Molíková.

Pokud máte zájem se zúčastnit, přihlaste se do 15. listopadu na obecním úřadě v Petrovicích, tel.: 515 323 123 nebo 724 185 508.

Koncert by se uskutečnil v petrovickém kostele ve čtvrtek 28. prosince 2023, asi v 16 hodin. V první části (cca 20 minut) by zazněly písně v podání sboru, druhá část (cca 20 minut) by patřila varhanním skladbám, které zahraje p. Lubomír Müller z Ostrovačic.