Ohlášky na přelom října a listopadu

Prožili jsme změnu času, čeká nás změna měsíců, čekají nás také mimořádné změny v bohoslužbách. Proto nyní obzvlášť  doporučuji zvýšenou pozornost při orientaci v pořadu bohoslužeb. Rozpis bohoslužeb uprostřed týdne, časy zpovídání, adorací, dušičkových pobožností a podmínky k získávání plnomocných odpustků přivlastnitelných duším v očistci jsou rovněž zde.

Z dalšího připomínám spolčo dětí v pondělí v 17 hodin, v pátek návštěvu nemocných, v neděli sbírky na opravy. Setkání katechumenů tento týden neproběhne.