Dušičkový týden v našich farnostech

O hlavních svátcích dušičkového týdne se nám jako každý rok nabízí rozšířená možnost účasti na mši sv., rovněž je v nabídce více příležitostí ke svátosti smíření. Samozřejmě že nemůžeme zapomenout na dušičkové pobožnosti na hřbitově. Letos nás čeká novinka: osobní duchovní příprava na svátek „dušiček“ formou adorací. A v Petrovicích ještě jedna novinka – světelný průvod na hřbitov. Pamatujeme také na privilegium získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

Když výše napsané řádky podtrhneme a sečteme, dostaneme výsledek, který je k dispozici zde.

Všichni jsme zváni k intenzivnímu prožití týdne, který je pro nás důležitý nejen nyní, ale v i v hodiny, kdy tuto dobu budeme vidět i z tzv. druhého břehu.