Pro biřmovance: program biblovíkendu

Pro biřmovance, kteří nepoužívají WA, vyvěšuji na toto místo program našeho biblického víkendu. A těším se na společné setkání.

Prosím, na víkend si vezměte s sebou: spacák (případně karimatku, kdyby na někoho nevyšla postel ani matrace), potřeby osobní hygieny, případně léky (pokud kdo užívá), ručník, přezůvky, Bibli, pisátko, oděv a obuv na menší túru (má být až vedro), láhev na pití, sqělou náladu. Případně to potřebné, na co jsem zapomněl (třeba plyšáka na spaní 🙂 ).