Ohlášky po Letnicích

Slavností představení biřmovanců jsme ukončili dobu velikonoční a až do adventu otevíráme další část liturgického mezidobí. V tomto týdnu nám dává krásné nabídky pořadu bohoslužeb.

Setkání prvokomunikantů začíná v úterý již v 16 hodin!

V úterý v 19:30 proběhne ve farním kostele koncert v rámci Concentus Moravie.

V pátek jste zvání do Krumlova a do Petrovic na Noc kostelů.

Intence na příští pololetí lze zadávat v sakristii konkrétního kostela.

V kostelích je k dispozici modlitba za biřmovance, kteří nám byli v neděli během bohoslužeb představeni.