Ohlášky na 11. týden v mezidobí

V neděli jsme ve 2 farnostech prožili slavnost 1. sv. přijímání a na další dny se nám nabízí k dalšímu prožívání následující pořad bohoslužeb. Z něj upozorňuji především na změnu v úterý, kdy mše svatá bude již v 7 hodin ráno, namísto večerní. Rovněž ve středu bude mše svatá v Rokytné již v 16 hodin, abychom se v 18 hodin mohli sejít v zámecké kapli na koncertě našeho farníka Jakuba. Pozvánka viz níže.

Z dalších připomínám tento víkend Víkendovku s malým princem, pro biřmovance biřmobiblovíkend, v sobotu možnost se v 9 hodin účastnit jáhenského a kněžského svěcení v Brně, případně sledovat přenos na YT kanále katedrály Petrov.

A když už jsme u toho YT, tak přidávám odkaz na píseň, ze které jsem kousek citoval v kázání v Rakšicích a v Petrovicích.

Přeji všem pokojný týden a těším se alespoň někdy v týdnu naviděnou.