Ohlášky na poslední týden doby velikonoční

Již jsme začali očekávat seslání Ducha Svatého a ono čekání nám může ukrátit pořad bohoslužeb.

Mezi další oznamy je třeba zařadit:

v úterý v 17:00 setkání prvokomunikantů

v pátek návštěva nemocných

v pátek setkání biřmovanců

v sobotu v 10:00 příprava na křest pro rodiče a kmotry

neděle: v Rakšicích, Petrovicích a v Krumlově sbírka na opravy, v Kadově sbírka na charitativní účely

přihlášky na víkendovku s Malým princem

příhlášky na děkanátní pouť

zápis na službu v prázdninovém Floriánku

Slovo otce biskupa a další informace ohledně nového biskupa naší diecéze jsou na stránkách biskupství.