Výlukový pořad bohoslužeb v 2. týdnu v mezidobí (změna v ohláškách)

POŘAD BOHOSLUŽEB – ZMĚNA

Z důvodu karantény se pořad bohoslužeb v tomto týdnu mění následovně:

 

úterý: 16:30 výstav NSO k tiché soukromé adoraci

17:00 bohoslužba slova (Moravský Krumlov)

 

středa: 17:00 bohoslužba slova (Moravský Krumlov)

 

čtvrtek: 17:00 bohoslužba slova (Petrovice)

 

pátek: 17:00 bohoslužba slova (Moravský Krumlov)

 

Mše svatá v Rakšicích sloužena nebude.

 

V neděli bude pořad bohoslužeb zachován prostřednictvím zastupujícího kněze.

 

Mešní intence pan děkan odslouží při soukromé Eucharistii (nebude-li se zadavatelem dohodnuto jinak)

 

Naplánovaná setkání (prvokomunikanti, biřmovanci) se o týden přesouvají.