Udílení svátosti pomazání nemocných

Na 11. února připadá Světový den nemocných a liturgická památka Panny Marie Lurdské. Při této příležitosti se bude svátost nemocných slavit také společně, a to v následujících termínech:

Moravský Krumlov: pátek 11. února při mši sv. v 17 hodin.

Petrovice: čtvrtek 10. února při mši sv. v 17 hodin.

Rakšice: sobota 12. února při mši sv. v 18 hodin.

Kadov: neděle 13. února při mši sv. v 11 hodin.

DPS: čtvrtek 17. února při mši sv. v 9 hodin.

Rokytná: společné slavení dle dohody s místními

 

Nemocným, kteří nemohou docházet na bohoslužby, bude tato svátost udělena při pravidelné prvopáteční (4. 2.) návštěvě nemocných, případně dle osobní domluvy s p. děkanem.

 

Přijetí svátosti nemocných předchází slavení svátosti smíření v dohledné době (Vánoce již nejsou dohledná doba), doprovází ji také přijetí eucharistie. Pro svátost smíření platí běžná nabídka, v případě většího počtu kajícníků bude po domluvě rozšířena. Sledujte ohlášky.