Přípravy na svátosti

I v roce 2022, nevstoupí-li v platnost protiepidemická opatření zabraňující konat přípravy na svátosti, budou přípravy na přijetí některých ze svátostí probíhat dle běžných zvyklostí. Příprava rodičů a kmotrů na křest jejich dětí se opakuje zpravidla každý měsíc, jsou-li zájemci o udělení této svátosti. Příprava na první svatou zpověď a první svaté přijímání začne po 15. lednu 2022. Přihlášky k přípravě bude možné odevzdávat do 9. ledna 2022. Příprava na biřmování probíhá od září 2021 a počet biřmovanců je již uzavřen. Příprava pro snoubence, kteří chtějí během roku 2022 v našich farnostech uzavřít manželství, začne v Týdnu manželství, konkrétně 19. února. Přihlášení snoubeneckých párů k předmanželským setkáním prosím nejpozději 15. února. Příprava na svátost nemocných pro společné slavení, které proběhne ve všech kostelích našich farností kolem 11. února, začíná dobře vykonanou svatou zpovědí před přijetím samotné svátosti.