Ohlášky po Novém roce a tři kázání

Všechny farníky i návštěvníky vtám a zdravím v novém roce a hned nastoluji nabídku pořadu bohoslužeb. Z ní upozorňuji na mimořádnou změnu času bohoslužby v pondělí a potom na rozšířenou tříkrálovou nabídku bohoslužeb ve čtvrtek.

K dalším oznamům připojuji páteční návštěvu nemocných a páteční setkání biřmovanců.

Upozorňuji na blížící se termín (9. 1.) odevzdání přihlášek k přípravě na 1. sv. přijímání.

Zatím se pro Krumlov, včetně Rakšic podařilo utvořit pouze tři tříkeálové skupinky. Prosím o ochotu k zapojení se dalších farníků a dětí pro tuto charitativní službu.

Je stále možnost zakoupit si kalendáře pro letošní rok.

Ny YouTube jsou nově umístěná tři kázání, a to ze svátku Svaté rodiny, ze mše svaté 31. prosince a ze slavnosti Panny Marie, Matky Boží.