Vánoční ohlášky

Prožíváme vánoční týden, který se vyznačuje několika mimořádnostmi v pořadu bohoslužeb. Buďme tedy při jeho četbě pozorní, ať nám žádná důležitá bohoslužba neunikne.

Pro ty, kteří se chtějí vrátit k pastýřskému listu pana biskupa, stačí jeden klik sem.

Svatorodinné kázání se na YT objeví během týdne. Snad.

Z dalšího připomínám možnost přečíst si KoMPas, který je v kostelech i v listinné podobě.

V kostelech jsou také k dispozici přihlášky k přípravě na první sv. přijímání. Termín odevzdání je do 9. ledna.

Příští neděli proběhnou klasické účelové sbírky na opravy.

K dispozici je ještě několik stolních kalendářů na rok 2022.

Přeji všem klidný a požehnaný vánoční týden, s blízkými lidmi i s dárky od Ježíška.