Předvánoční zpověď, betlémské světlo a vánoční bohoslužby

Pokud nenastanou nějaké mimořádné situace, bude naplněn plán předvánočního zpovídání, vánoční pořad bohoslužeb a možnost získat betlémské světlo. Rozpis je k nahlédnutí zde. Letos bude také příležitost převzít betlémské světlo v kalpi sv. Floriána. Plakátek s informaemi je tady:.