Roráty – pozvánka na jejich slavení v našich farnostech a pozvánka na přednášku

Rorátní mše svaté se světelným průvodem při svíčkách a s postupným rozsvěcováním světel v kostele, za zpěvu první adventní písně, jsou, kromě neděle, kdy se svými lucerničkami ve všech farnostech přicházejí k oltáři především děti, po celou dobu adventní vysluhovány ve farním kostele v Moravském Krumlově vždy v pondělí, ve středu a v sobotu v 7 hodin ráno. Po sobotní mši svaté následují breviářové ranní chvály.

Na Štědrý den bude tichá rorátní mše svatá pouze při svíčkách.

Všichni jsou srdečně zváni. Případné změny v důsledku vládních nařízení sledujte v ohláškách a na webu.

Dále si Vás ve spolupráci s Městským kulturním střediskem dovoluji pozvat na přednášku s názvem Roráty – pozapomenutá krása adventu, která se uskuteční v městské Galerii v úterý 30. listopadu v 17 hodin. V tento den bude mše sv. sloužena o hodinu dříve, tedy již v 16 hodin. Adorace bude od 15:30.