Roráty – pozapomenutá krása adventu (změna v organizaci přednášky)

Protože ze strany Městského kulturního střediska došlo ke zrušení konání přednášky pana Eckla v městské Galerii, dáváme možnost tuto přednášku absolvovat  v tentýž den, pouze o hodinu později (tedy 30. listopadu v 18 hodin) na faře. Info také na plakátku Roráty – pozapomenutá krása adventu.

Adventní koncert, který rovněž organizovalo Městské kulturní středisko a který se měl odehrát ve farním kostele v MK 11. prosince, podlehl zrušení. Koncert se tedy konat nebude. Ale RORÁTY BUDOU (v přednášce i v praxi).