První adventní ohlášky

Adventní liturgií a žehnáním adventních věnců jsme začali první adventní týden, ve kterém se nám nabízí slavení adventu v poměrně bohaté nabídce pořadu bohoslužeb. Na bohoslužbách prosím o dodržování základních protiepidemických pravidel. Při nedělní bohoslužbě se mohou děti účastnit lucernária – průvodu s lucerničkami. V pondělí, ve středu a v sobotu jsou roráty se světelným průvodem přes kostel.

V úterý po mši sv. jste zváni na přednášku Roráty – pozapomenutá krása adventu.

Ve středu od 14 hodin umývání oken na faře (pouze oken, která byla při poslední brigádě ještě pod lešením).

Synodní skupinka farností Petrovice a Kadov se sejde ve čtvrtek po mši sv. v Petrovicích v sále Obecního úřadu. Krumlovská skupinka se sejde v pátek po mši sv. na faře.

Při příštích bohoslužbách s nedělní platností proběhnou prvonedělní účelové sbírky na opravy.

Krumlovští lektoři se mohou zapisovat ke čtenářské službě na listinu umístěnou vzadu v kostele.

Adventní hra je pro malé i velké připravena v krumlovském farním kostele. Letošní adventní aktivita chce připomenout proroky, kteří v těžkých dobách přinášeli izraelskému národu naději na vykoupení. Jejich slova o přicházejícím Mesiáši se čtou právě v době adventní a mohou nás inspirovat k tomu, abychom se zorientovali a „nabrali správný směr“ k našemu nebeskému Otci. Symbolem tohoto směřování jsou proto směrovky s biblickými verši (převážně prorockými) a také s malou výzvou.

Do mobilu si lze stáhnout aplikaci Průvodce adventem. Také jsem dnes od jedné z Vás obdržel několik exemplářů v papírové podobě. K dispozici jsou k rozebrání v našich kostelech.

Děkuji všem, kteří připravili potravinou posilu pro pěší poutníky, kteří nás poctili svou přítomností.