Ohlášky v 2. listopadovém týdny + 3 kázání z 1. listopadového týdne

Nejen z dušičkově rozzářených hrobů září světlo, ale září i další pořad bohoslužeb, ve kterém jsme zváni k bohoslužbám tohoto týdne. Zvláště upozorňuji na možnost prožít adorační den a příležitost účastnit se poutní bohoslužby v Rokytné.

Ve středu od 14 hodin proběhne brigáda na farní zahradě. Pomocníci jsou vítáni.

V pátek mší svatou začíná další setkání biřmovanců.

Platí prodloužená možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci i jiných 8 dní než v dušičkovém týdnu.

Velké poděkování patří dobrodinci, který upravil prostředí kněžských hrobů i protějších náhrobních kamenů.

Z minulého týdne jsou na YT tři kázání pana děkana, které si můžete poslechnout: pondělní slavnost Všech svatých, úterní památka Věrných zemřelých a čtvrteční rekolekční promluva v Miroslavi na téma Karel Boromejský a synoda.