Ohlášky od Krista Krále po advent

Zahájili jsme finiš liturgického roku a blížíme se k 1. neděli adventní, kterou začíná nový liturgický rok, v němž budeme číst texty cyklu C. Bohoslužebnou nabídku v kostelích nám ukáže pořad bohoslužeb.

Z dalších ohlášek připomínám páteční setkání biřmovanců a také možnost pohostit poutníky šlapající ze Znojma do Rajhradu. Ti se s námi setkají v pátek večer a v sobotu ráno. Chce-li kdo udělat dobrý skutek, může na faru přinést nějakou buchtu, pomazánku, pečivo, čaj, či tak podobně něco k občerstvení.

Na obvyklých místech našich kostelů je k dispozici další číslo časopisu Milujte se! v listinné podobě.

Děkuji všem kteří se podíleli na umývání oken a dveří na ofasádovaných stranách fary. Rovněž děkuji všem, kteří se zapojili do synodních skupinek.

Pokojný a požehnaný týden!