Ohlášky na předposlední týden liturgického mezidobí

Pomalu se blížíme k závěru církevního roku a, jak jsme se dověděli v kázání, Církev není ničím ustrnulým, ale stále jde po cestě ke svému výsostnému naplnění. Jedním z podstatných bodů tohoto směrování jsou bohoslužby. Pro tento týden platí tento pořad bohoslužeb. Zde upozorňuji na jednu změnu, a sice, že na přání bude mše svatá v DPS o 24 hodin posunuta, nebude tedy ve čtvrtek, ale již ve středu.

Protože práce na faře dobře postupují, zkusíme provést umytí oken. Brigáda na umývání oken na již ofasádovaných stranách fary proběhne v úterý od 14 hodin. Kdo má ruce, nohy, hlavu a kbelík s hadrem, je i v tuto dobu na faře srdečně vítán.

Ve středu v 17 hodin, v den výročí Sametové revoluce, budou na našich kostelech krátce vyzvánět zvony.

Setkání v rámci synodálních skupinek, na které jsou zváni i další farníci, proběhne pro farnost Petrovice a Kadov ve čtvrtek v 18 hodin v zasedací síně místního obecního úřadu. Pro farnost Moraský Krumlov proběhne v pátek v 18 hodin na místní faře.