Ohlášky a staré všesvaté kázání

Začíná první listopadový týden, ve kterém se nám nabízí rozšířený pořad bohoslužeb. V těchto dnech je také možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Tato možnost byla na konci října prodloužena na celý listopad. Více o tom je napsáno zde.

V pátek bude probíhat návštěva nemocných.

V sobotu v 15 hodin se uskuteční benefiční koncert na podporu opravy fary. Všichni jste srdečně zváni.

Příští neděli budou probíhat tradiční prvonedělní účelové sbírky.

V úterý 9.11. bude v Krumlově adorační den a den modliteb za Kněžský seminář v Olomouci. Je třeba, aby byl v kostele během adorace stále někdo přítomen, kromě samotného Krista samozřejmě. Zápisová listina je vzadu na stolku. Předem děkuji.

Dnes jsem na svůj YT kanál umístil kázání ze slavnosti Všech svatých před třemi roky. Můžeme si tak opět připomenout návrat našeho oltářního obrazu. Kázání si lze poslechnout zde.