Příprava rodičů a kmotrů na křest dětí

Pro rodiče, kteří chtějí své děti křtem svěřit do Boží ochrany během  letošního října, případně listopadu, a přijmout práva i závazky plynoucí ze křtu, a pro kmotry těchto dětí, byl vybrán termín zahájení příprav na sobotu 2. října ve 14 hodin, druhé setkání pro absolventy prvního bude následovat o týden později (nebude-li na prvním setkání dohodnuto jinak). Třetí setkání bude dohnuto individuálně s absolventy obou příprav.

Setkání budou probíhat vždy na faře v Krumlově. Prosím o předchozí telefonické, nebo osobní nahlášení. Vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj oddací list (je-li). Konkrétní termín udílení svátosti křtu bude stanoven po domluvě s absolventy příprav.