Pozvání na svěcení

Vážení a milí farníci a farnice ze všech našich farností,

po téměř roce drakonických vládních opatření se zdá, že bude možné se ve větším počtu shromáždit ke společné oslavě.

Dovolte mi tedy, abych vás opět pozval na jáhenské svěcení.

Tento obřad by měl proběhnout v brněnské katedrále svatých Petra a Pala

v pátek 24. září 2021 v 17:30 hod.

Budu velmi rád, když společně oslavíme můj vstup do služby.

Prosím Vás všechny o modlitbu, abych do nové etapy života v církvi vstoupil s Božím požehnáním, vyzbrojen dary Ducha svatého a věrně sloužil Pánu i Vám.

S úctou Váš bratr v Kristu Jakub Ondráček