Ohlášky na týden od 12. září

O svátku Jména Panny Marie začal platit nový týdenní rozpis s pořadem bohoslužeb. V tomto týdnu bude mše sv. také v DPS, mše sv. v Rokytné se ze zdravotních důvodů místních farnic neuskuteční.

V pátek mší sv. v 18 hodin začíná příprava biřmovanců.

V pátek o týden později v 17:30 přijme v brněnské katedrále jáhenské svěcení náš akolyta Jakub Ondráček. Autobus na svěcení odjede v 15:30 z krumlovského náměstí, v 15:35 ze zastávky Břízová a v 15:45 z Petrovic. Prosím zájemce o dopravu autobusem, aby se zapisovali na příslušné listiny v kostelích.

Po roční koronavirové pauze bude opět pokračovat Katecheze dobrého Pastýře a také spolčo dětí. Přihlášky jsou v našich kostelech. Další informace budou na webu.

K dispozici jsou kalendáře na rom 2022.

Sbírka vyhlášená biskupstvím na příští neděli byla zrušena (kompenzace za mimořádnou sbírku na pomoc lidem postiženým tornádem).

Děkuji všem pomocníkům za zapojení se do organizace a přípravy sobotního koncertu Žadovjáků i za všechny příspěvky, které podpoří opravu fary (dle smlouvy s vybranou firmou má oprava začít 20. září). Další koncert bude v sobotu 2. října, na přání účinkujících ze skupiny Listověj se odehraje v kostele sv. Leopolda v Rokytné.

Také připomínám, že ve čtvrtek má svátek sv. Ludmila, jejíž kulaté výročí úmetí si letos připomínáme. Zde je možné se dočíst více informací. Nebo třeba i zde.

Přeji všem pokojný týden a odvahu vzít svůj kříž a následovat Krista.