Příprava na biřmování

S tímto školním rokem začne z jara odložená příprava na svátost křesťasnké dospělosti, na biřmování. Je to svátost, ve které utvrzujeme svůj křestní slib. Biřmování by měl během svého života přijmout každý pokřtěný katolík.

Samotné udílení svátosti je naplánováno na podzim 2022 (termín se ale dle různých ukazatelů může změnit). Ke svátosti biřmování se mohou přihlásit ti, kteří v roce 2022 dosáhnou věku 18 let, mladší zájemci po konzultaci s panem děkanem (přičemž v den biřmování musí být biřmovanci minimálně 14 let). Horní věková hranice není stanovena.

Setkávání biřmovanců, nebude-li dohodnuto jinak, bude probíhat pravděpodobně ve dvoutýdenní periodě, a to v pátek. Začínat se bude mší svatou ve farním kostele v Mor. Krumlově v 18 hodin (v zimě v 17 hodin).

První setkání se uskuteční 17. září, začátek v kostele Všech svatých v 18 hodin při mši sv. nazvané „Veni, Sancte“.