Přihlášky do náboženství

Od poloviny srpna jsou v našich kostelech k dispozici přihlášky do náboženství. Prosíme rodiče, jejichž děti se budou v nastávajícím školním roce této výuky účastnit, aby vyplněné přihlášky odevzdali do 12. září v kostele, nebo na faře.

K tomu také připomínám, že k 1. sv. přijímání je třeba mít absolvované dva roky výuky náboženství ve škole, nikoli jen bezprostřední přípravu na přijetí svátosti smíření a eucharistie.

Děkujeme.