Ohlášky ve 22. týdnu v mezidobí

Poslední prázdninové dny a první dny nového školního roku jsou opět krásnou příležitostí, abychom Pánu Bohu dokázali poděkovat za určitý časový úsek života a abychom se Mu nebáli svěřit své prosby pro období nového školního roku. Ke společné modlitbě nejen za tímto účelem nás zve pořad bohoslužeb.

K dalším nabídkám tohoto týdne patří děkanátní pouť  ke svatému Josefovi v Roce svatého Josefa. V autobuse jsou ještě volná místa, je tedy možné se připojit, případně zvolit dopravu dle vlastního uvážení, a prožít jeden půlden společně s ostatními farníky z děkanství.

Návštěva nemocných bude tentokrát přesunuta z pátku na úterý.

Při nedělních bohoslužbách proběhnou účelové prvonedělní sbírky.

Do příští neděle je možné se zapisovat na dopravu autobusem na jáhenské svěcení pana Jakuba Ondráčka, které proběhne v Brně 24. září v podvečer.

Přihlášky na biřmování odevzdávejte vyplněné do konce srpna, přihlášky do náboženství do 12. září.

Připomínám pozvánku na koncert Žadovjáků.

Stolní kalendáře na rok 2022 jsou k dostání v sakristiích našich kostelů výměnou za 69 Kč.