Ohlášky pro 20. mezidobní týden

Tři čtvrtiny letošních prázdninových zážitků jsme již prožili a čeká nás cílová rovinka letošních velkých prázdnin. V ní je potřeba zmobilizovat své síly, ale ty se nezmobilizují, pokud nejsou. Je třeba je někde načerpat. Jednou z oáz je nabídka pořadu bohoslužeb. Zde upozorňuji na středeční přeměnu ranní mše svaté ve večerní a na denní posun směrem k víkendu mše svaté v DPS. Také zvu k využití možnosti adoračního dne v Kadově.

V sobotu ve 14 hodin proběhne druhé setkání rodičů a kandidátů na kmotry před křtem dětí.

V pátek nabude 75 let zkušeností náš otec biskup Vojtěch. Pamatujme na něj ve svých modlitbách a vyprošujme mu mnoho sil do dalších let.

O úmrtí emeritního světícího biskupa Petra Esterky bylo pojednáno v předchozím příspěvku.

24. září v podvečer přijme jáhenské svěcení p. Jakub Ondráček z Petrovic. Bylo by vhodné jej při této životní události podpořit svou přítomností. Ve všech našich kostelech jsou zápisové listiny, na které se zapisujte v případě zájmu o dopravu autobusem na tuto slavnost.

Také připomínám, že se blíží děkanátní pouť  ke  sv. Josefovi.

 

Přeji všem pokojný týden, s pocítěnou přímluvou Panny Marie nanebevzaté.