Změny v jízdním řádu bohoslužeb platné od 3.5.

Jako začátkem května dochází k některým změnám v jízdních řádech a dopravcích na linkách IDS JMK, tak dochází i ke změnám v pořádku bohoslužeb v našich farnostech, který bude nalinkován následovně:

Vzhledem k postupnému otevírání škol, případně brzkému začátku on-line výuky, se ranní mše sv. vrací do původního času, a to na 7:00. Mše sv. se tak mohou opět účastnit i děti, které již v 8 mají výuku.

Vzhledem k omezení restrikcí, které se týkají zpěvu a počtu účastníků bohoslužeb, si nedělní mše svaté vyžádají delší časovou potřebu, proto již nebude platit výlukový bohoslužebný řád ani pro nedělní bohoslužby a časy začátků neděních bohoslužeb se vrací do doby před 2. vlnou koronaviru.

Vzhledem k rekostrukci ulice Palackého a špatnému přístupu k farnímu kostelu Všech svatých, jsou až do odvolání (předpoklad 3-4 týdny) bohoslužby (není-li uvedeno jinak – např. o slavení svátku sv. Floriána nebo o prožívání Hodiny Božího milosrdenství) slaveny v klášterním kostele sv. Bartoloměje na Klášterním náměstí.

Aktuální časy a místa slavení bohoslužeb naleznete v příslušných ohláškách, kde budou uvedeny i případné další temporální nebo lokální změny.

 

P.S.: Vzhledem k tomu, že varhany v kostele sv. Bartoloměje nejsou vybaveny ventilátorem, vyhlašujeme konkurz na kalkanta, tedy toho, kdo tzv. „šlape měchy“. Přihlásit se může každý, kdo má trošku fyzickou zdatnost a udýchá to (nedýchá se přímo do varhan, ale je nutno nezadýchávat se při šlapání), kdo zná trošku liturgii, aby začal našlapávat vzduch do varhan ve správný čas, a kdo má alespoň špetku hudebního sluchu, aby rozpoznal případné málo napěchované měchy. Zájemci se mohou hlásit u pana děkana a domlouvat se poté přímo s konkrétním varhaníkem.