Výsledky postní almužny

Charitě byly předány postní almužničky, do kterých měly děti během doby postní ukládat peníze za odřeknuté sladkosti a jiné laskominy. Pracovníci charity kasičky rozpečetili a finanční obsah spočítali. V našcih farnostech jsou výsledky následující.

V Moravském Krumlově byly odevzdány 2 pokladničky, ve kterých bylo 1.736 Kč, z Petrovic připutovaly do charity 5 postniček s finanční sumou 2.330 Kč, v Kadově se sešlo 8 kasiček s částkou 5.550 Kč.

Všem dětem i dospělým, kteří dětem v tomto ohledu pomáhali, velké díky!