Zrušení změny páteční bohoslužby a bohoslužby dle nového vládního nařízení

Vzhledem ke změně změny organizace pátečního večera nebude v pátek večerní mše svatá dle avizované zprávy v ohláškách o 15 minut předsunuta, ale začne v obvyklý čas, tedy v 18 hodin.

Nyní vyšlo najevo rozhodnutí vlády, ve kterém se na kostely a církev pozapomnělo, tudíž lze vyvodit následující:

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 23. dubna 2021 dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb, i když se mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se však bohoslužeb týká bod č. 17 tohoto mimořádného opatření, který stanovuje podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb..

Nově tedy již neplatí omezení počtu účastníků 10 % míst k sedění, ale je možné využít kapacitu kostela tak, že účastníci mezi sebou dodrží rozestupy dva metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce a setkání podle tohoto opatření zatím umožněny nejsou (viz čl. 16).

Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: ochrana dýchacích cest (respirátory nebo nanoroušky), dezinfekce před vstupem do kostela a dvoumetrové rozestupy.
Nadále se doporučuje nepoužívat svěcenou vodu a vynechat podávání rukou při pozdravení pokoje.
K tomu lze ještě dodat, že už také můžeme zpívat a jásat ALELUJA!!!

V neděli už tedy nebude nutné se zapisovat, neboť nepředpokládám, že se nás sejde tolik, abychom nemohli dodržet předepsaný rozestup. Pokud by kapacita kostela nestačila na splnění této podmínky, budeme to řešit dle aktuální situace.

Sledujte dále zrvy, kdby se na nás ve vládě někdo rozpomněl a vymysel by pro nás nová pravidla, která by nedovolovala rozvolnění v takovémto rozsahu.

 

Pro zvídavé přikládám odkaz na celý text opatření, kde si můžeme nastudovat i dva zmíněné články (16 a 17) v plném znění.