Ohlášky po neděli Božího milosrdenství

Na faře už internetuje internet, proto mohu přidat aktuální pořad bohoslužeb.

Pro ty, kteří během postní doby přijali výzvu postní almužny, připomínám, že postničky je již možné odevzdávat na faře nebo v kostele. Za snahu, píli i sebezápor jménem charity děkujeme.

O individuálních programech a setkáních na tento týden informuje pouze ty, kterých se to bezprostředně týká.

Kázání z časových důvodů nyní nemohu dávat na YT. Možná to někdy doženu, ale neslibuji.

Přeji všem požehnaný týden plný zakoušení Božího milosrdenství a jeho plodů.