Tříkrálová sbírka: on-line i v „kamenných“ kasičkách

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu nebudou letos chodit tři králové, ani dva králové, ani jeden král, ale možnost přispět do tříkrálové sbírky se víceméně přesouvá do on-line roviny. Na tomto odkazu lze přispět do tříkrálové sbírky.

Pro ty, kteří nekamarádí s internetem, bude možnost přispět do obvyklých kasiček, které budou během bohoslužeb v našich kostelech. Rovněž dojednáváme možnost přítomnosti těchto kasiček na městském a obecních úřadech obcí, které spadají pod naše tři farnosti.

V Moravském Krumlově bude jedna kasička k dispozici i pro obyvatele DPS.

Možnost podopořit tříkrálovou sbírku trvá až do 24. ledna.

Všem dárcům jménem charity a potřebných upřímné Pán Bůh zaplať.