Příprava na svátosti v roce 2021

KŘEST DĚTÍ: I přes různá vládní opatření je možné udílet svátost křtu, a to za dodržení aktuálních opatření. Rodiče, kteří chtějí své dítě svěřit do ochrany Boží prostřednictvím křtu a současně chtějí naplňovat závazky, které z udělení křtu vyplývají, se co nejdříve ohlásí na faře. Příprava ke křtu začne po dohodě se zájemci.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ: Přihlášky k přípravě na 1. sv. přijímání jsou k dispozici u pana děkana, příprava, bude-li to umožněno, začne od února. Přesné informace o přípravě budou podávány přes web a osobně rodičům přihlášených dětí. Na přihlášky doručené po 31. lednu nebude brán zřetel.

BIŘMOVÁNÍ: Po Velikonocích 2021 by mohla začít příprava na přijetí svátosti biřmování, které bylo a je naplánováno na rok 2022. Přihlášky jsou k dispozici v kostele a u pana děkana. Spodní věkovou hranicí pro biřmovance bude dovršení osmnácti let v roce biřmování (zájemci ve věku 14 – 17 let mohou tuto možnost konzultovat s panem děkanem), horní věková hranice není určena. K přijetí svátosti biřmování (utvrzení křtu) vybízím také všechny praktikující katolické křesťany středního i vyššího věku, kteří dosud tuto svátost nepřijali. Setkávání bude (nedomluvíme-li se jinak nebo nám to jinak nezařídí koronavir) probíhat v pátek večer ve dvoutýdenní periodě (vyjma prázdnin). K přípravě jsou zváni i farníci z jiných farností v děkanství. Bližší informace se postupem času objeví na farním webu a v případných ohláškách.

MANŽELSTVÍ: Příprava snoubenců pravděpodobně začne jako každý rok, a to v sobotu během Týdne manželství, letos tedy 13. 2. 2021. Snoubenecké páry, které již vědí, že v našich farnostech hodlají uzavřít církevní sňatek během roku 2021, o sobě dají vědět panu děkanovi, a to do 31. ledna 2021.