Ohlášky kolem tříkrálových dnů

Hvězda svítí nad Betlémem a mudrci z Východu se blíží. Pár krůčků před nimi přichází i pořad bohoslužeb. Slavnost Zjevení Páně budeme slavit uprostřed týdne a budou při ní žehnány dary jako voda, kadidlo a křída.

Zadaří-li se, kázání z těchto dnů se snad podaří usadit na YT příští týden.

Přeji všem pokojný týden a Kristus ať  žehná naše domy.